BETONREPARATIE / INJECTEER-TECHNIEK

Hoe stevig het er ook uitziet, beton moet worden onderhouden. Door middel van een visuele inspectie kunnen wij u een inschatting maken van mogelijke toekomstige gebreken.
Op grond daarvan wordt een onafhankelijk advies opgesteld over reparaties en maatregelen voor het verdere beheer van de betonconstructie.
Naast expertise in beton heeft ons bedrijf jarenlange ervaring in het afwerken van vloeren.

Om lekkage via scheuren in wanden en vloeren tegen te gaan en om gescheurd beton weer aan elkaar te 'Iijmen', is het injecteren van beton vaak de meest geschikte methode.
Omdat de oorzaak en de aard van de scheurvorming in beton nogal kunnen verschillen, zijn meerdere typen injectiemethoden en injeclievloeistoffen ontwikkeld.

Het hogedruk injectiesysteem
Dit systeem past men toe wanneer de harsen tot diep in de constructie moeten doordringen.

Het lagedruk injectiesysteem
Dit systeem past men toe voor het injecteren van scheuren die vanaf het scheuroppervlak toegankelijk zijn. 

Betonreparatie, hoge druk, lage druk
Betonreparatie, hoge druk, lage druk