REINIGEN EN CONSERVEREN

Metselwerk is een samenstelsel van keramisch materiaal en cement, danwel kalkgebonden materiaal met zeer grote verschillen in porositeit, hardheid en oppervlaktestructuur. Wanneer het metselwerk is aangetast en gereinigd dient te worden, zullen wij vooraf bepalen welke vervuiling aanwezig is, wat de conditie van het te reinigen materiaal is en welke middelen voor de reiniging gebruikt kunnen worden.
Er worden twee soorten verontreiniging onderscheiden, welke een aparte behandeling vereisen.

Organische vervuiling: op plaatsen waar vocht lang aanwezig blijft, kunnen zich mossen en algen afzetten. Door een behandeling met verzadigd stoom onder lage druk, kunnen wij de gevel reinigen. Vervolgens is een behandeling mogelijk om herhaling te voorkomen.

Normale vervuiling: hierbij is sprake van een verontreiniging veroorzaakt door de omgeving­satmosfeer, uitlaatgassen, roetdeeltjes e.d.. Door de zuigende werking van baksteenmetsel­werk, dringt het vuil dieper in de steen. Wij hebben hiervoor een reinigingsmethode ontwik­keld die een optimaal resultaat laat zien en waarbij de ondergrond niet of nauwelijks besch­adigd wordt. 

organische vervuiling, normale vervuiling
PRV_folderserie_VB2 36