VASTE STEIGERWERKZAAMHEDEN

Sinds mensenheugenis wordt er gewerkt op hoogte. Voor het veilig en doelmatig werken op hoogte wordt daartoe gebruik gemaakt van steigerconstructies.
Deze kunnen allerlei vormen hebben, van eenvoudig tot gecompliceerd. Of het nu gaat om eenvoudige dan wel om zeer gecompliceerde constructies, ze dienen uitgevoerd te worden door vakkundige steigerbouw­ers, die dankzij hun vakmanschap op veilige wijze deze constructies zowel kunnen monteren als demonteren.
Als steigers op deze manier worden opgebouwd en gebruikt, bieden ze een veilige werkplek.

Prévoo Totaalonderhoud is in staat om solide constructies te bouwen. Naast hun vakoplei­ding is de aandacht voor veilig en gezond werken ook van groot belang.

Naast alle wettelijke bepalingen waaraan men te alle tijden moet voldoen zijn er ook nog diverse bedrijfsregels. Deze zijn verankerd in ISO en VCA.